Бреза
Бяла бреза – Betula pendu...

Още за сорта

Бреза
Бяла бреза – Betu...

Още за сорта