Златна Превъзходна
  Един от най-разпро...

Още за сорта

Златна Превъзходна
Един от най разпростране...

Още за сорта

Мелроуз
...от сортовете на групат...

Още за сорта

Флорина
...на групата на Червена ...

Още за сорта

Грени Смит
...от групата на Червена ...

Още за сорта