Защита

Есенно Пръскане
Извършва се в периода 10.11 - 15.12 с 2% бордолезов разтвор срещу къдравост по праскова, гъбни и бактериални болести по костилковите и семковите овощни видове.

Зимно Пръскане
Извършва се при овощни видове над 3 годишна възраст до физиологичното набъбване на пъпките със сандолин - 0.8%, акарзин - 3%.

Пролетно Пръскане
Извършва се при набъбване на пъпките с 1% бордолезов разтвор срещу къдравост по прасковата и други гъбни и бактериални болести по овощните видове.

Предцъфтежни Пръскания
Пръска се от набъбване до разпукване на пъпките:
  а. Семковите овощни видове - срещу струпясване, брашнеста мана, огнен пригор с анвил СК - 0.06%, топсин М 70 ВП - 0.15%, вектра 10 СК - 0.03% и срещу хоботници, листозавивачки, листни въшки, ябълкова плодова оса с нуреле дурсбан 0.05%, агрия 1050 - 0.15%, булдок 025 Ек - 0.04%.
  б. Костилкови овощни видове - срещу къдравост, ранно кафяво гниене, сачмянка с фундазол 50 ВП 0.1%, фоликур 25 ВГ - 0.075%, вектра 10 ЕС - 0.03% и срещу черешов хуботник, плодови оси, листни въшки, листозавивачки - нуреле дурсбан 0.05%, агрия 1050 - 0.15%, булдок 025 Ек 0.04$, вазтак 10 Ек 0.03%.

Цъфтежни Пръскания
  а. При семковите видове използвайте комбинираните пръскания посочени в раздела "Предцъфтежни Пръскания", а срещу загниване завръзите на дюлята третирайте с фундазол 50 ВП - 0.1%, топсин М 70 ВП 0.1% или анвил 5 СК 0.06%.
  б. При костилковите видове третирайте срещу кафяво гниене, сачмянка по черешата с фундазол 50 ВП - 0.1%, топсин М 70 ВП - 0.1% и срещу продължаващите вредната си дейност неприятели, използвайте инструкциите от посочените в раздел "Предцъфтежни Пръскания" третирания.

Следцъфтежни /Вегетационни/ Пръскания
Те се извършват през интервал от 8-14 дни, започвайки след прецъфтяването на овощните видове и продължава според съответният овощен вид до 15.08 - 01.09.
  а. Семкови овощни видове - срещу струпясване, брашнеста мана, късно кафяво гниене с байкор /зато/ 50 БГ 0.015%, строби БГ 0.02%, вектра 10 СК - 0.03%, фоликур 25 БГ - 0.04%, байфидан 250 К - 0.015%, състан 24 ЕК - 0.01%, анвил 5 СК - 0.06%, рубиган 12 ЕК - 0.06%, пероцин 75 Б - 0.4%, срещу листозавивачка, кръгломиниращи молци, плодови червеи, акари, листни въшки - данитол 10 ЕК - 0.1%, нуреле дурсбан 0.05%, булдок 0.25% ЕК - 0.04%, карате 2.5 ЕК - 0.03%, вазтак 10 ЕК - 0.015%.
  б. Костилкови овощни видове - срещу сачмянка, кафяво гниене, бяла ръжда с фундазол 50 ВП - 0.1%, топсин М 70 ВП - 0.1%, силит 0.1%, браво 500 - 0.3% и срещу черешова муха, листни и щитоносни въшки, педомерки, листозавивачки, плодов червей с нуреле дурсбан 0.05%, вазтак 10 ЕК - 0.015%, децис 2.5 ЕК - 0.03%, булдог 0.25 ЕК - 0.04%, актелик 50 ЕК - 0.15%.

С цел постигане максимален ефект от растително - защитната дейност е абсолютно необходимо да се съобразявате със сигналите на пунктовете за прогноза и сигнализацията за появата и развитие на болестите и неприятелите за съответния ваш район.

Ключови думи

защита