Приморски

Време на цъфтеж: Много късно.
Дърво: Умерено растящо с обратно конусовидна до широко кълбовидна форма.
Плодове: Средно едри, овални до полулунни по форма, с мека черупка.

Ключови думи

Приморски