Бинг

  Произход и разпространение. Получен е от семеначе от свободно опрашване на сорта Republikan в щата Орегон, САЩ, намерено от Seth Leweiling в Millwakee през 1875г. Разпространен е много в Калифорния, Вашингтон и Орегон, слабо в други райони на САЩ, Канада и в някои европейски страни. У нас е внесен през 1958г. Основен стандартен сорт със значително разпространение.
   Агробиологична и екологична характеристика. Дървото е умернорастящо, с широкопирамидална ажурна корона. Клоните са гарнирани добре с майски букетчета. Цъфтежът е ран. Опрашват се взаимно с Ван. Интерстерилен е с Ламберт, Ламберт компакт, Наполеон и Император Францис.

Ключови думи

Бинг