Ранна Черна Едра

   Произход и разпространение. Сорт с неизвестен произход. Възможно е да е чуждестранен. Разпространен е в цялата страна. Основен стандартен сорт.
   Агробиологична и екологична характеристика. Дървото е силнорастящо и придобива големи размери. Короната е висококълбовидна (овална), рядка. Стъблото е дебело. Цъфтежът е ран. Опрашва се от Бигаро Моро, Волско сърце, Наполеон, Победа. В плододаване встъпва рано и плодоноси много добре и редовно.Устойчивостта на сорта към ниските зимни температури е средна, а на повратните студове- по-добра от средна.

Ключови думи

Ранна Черна Едра