Попска

Време на цъфтеж: Средно ранен.
Срок на зреене: 1-10 октомври.
Плодове: Много едри, удължено крушовидни, зеленикаво жълти до сламено жълти със слаб руменец, многобройни точки и кафява линия по дължината на плода, сладки кисели с каменисти клетки, зърнести, сочни, без аромат.
Съхраняват се отлично с хладилни условия до февруари-март.

Ключови думи

Попска