Нонпарел

Плодовете на този сорт бадем узряват обикновено в периода 1-10 септемви. Те са средно едри и асиметрично ланцетовидни. Черупката е светла и хартиено мека. Рандеманът е 60-63%. Ядката е пълна, с гладка и светла кожица. Плодовете се брулят отлично. Добър опрашител е сорт Ароматичен.

Ключови думи

Бъдем, Нонпарел