Червена афъзка

Местен сорт с неизвестен произход. Това е най-популярният и най-размножаван джанков сорт в нашата страна.Основен стандартен сорт.Дървото е силнорастящо. Короната е широка, обратнояйцевидна или високо
кълбовидна, гъста. Стъблото е дебело, спираловидно засукано на дялове.
Скелетните клони израстват под остър ъгъл и силно се разклоняват.
Плодоносещата дървесина се състои предимно от майски букетчета, който
гарнират много добре скелетните разклонения. Цъфтежът е ран. Самостерилен сорт. Опрашва се от Жълта афъска.В плододаване встъпва рано (4 - 5 година) и има много добра родовитост.Не проявява особена взискателност към почвените условия. Чуствителен е
към зимни и ранни пролетни мразове. Плодовете узряват през първото
десетдневие на м.Юли. Те са средно едри (26 х 28 х 29 mm), със средно
тегло 14g, кълбовидни. Кожицата е средно дебела, здрава,
розово-червена. Коремният шев е добре изразен. Месото е кремаво жълто,
зачервено около кожицата, плътно, сочно, слабо кисело, с много добро
качество. Костилката е средно едра (13 х 7 х 11 mm), със средно тегло
0.62g, съставляващо 4,3% от теглото на плода, плоскоелиптична, слабо
грапава, почти се отделя от месото.

Ключови думи

Червена афъзка